ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė

ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, gaunama iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos atėmus nustatytą jo likvidacinę vertę. atitikmenys: angl. depreciable value of non-current tangible assets; depreciable value of tangible fixed assets šaltinis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 22 d įsakymas Nr. 1K-466 „Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 1-44)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Look at other dictionaries:

  • depreciable value of non-current tangible assets — ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, gaunama iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos atėmus nustatytą jo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • depreciable value of tangible fixed assets — ilgalaikio materialiojo turto nudėvimoji vertė statusas Aprobuotas sritis buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė apibrėžtis Suma, gaunama iš ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos atėmus nustatytą jo… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.